projekty graficzne

projekty graficzne

%

Tyle czasu w pracy spędzamy projektując.

Robimy to od dawna, więc to bardzo dużo czasu.
Ta bardzo duża ilość czasu sprawia,
że jesteśmy w tym naprawdę dobrzy.

Co potrafimy?

Jeśli da się coś wydrukować lub wyświetlić na monitorze –
istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,
że jesteśmy w stanie to zaprojektować.

logo

Projekt logo to podstawa

Mówiąc precyzyjniej – dobry projekt logo to podstawa. Podstawa w kreowaniu profesjonalnego wizerunku firmy, utrwalaniu jej w pamięci klientów i punkt wyjściowy do identyfikacji wizualnej, promocji i reklamy. Niewłaściwym podejściem jest odkładanie projektu logo na przyszłość, jeszcze bardziej niewłaściwym jest zlecanie go znajomemu, który 'umie w Corelu’. W pierwszym bowiem przypadku firma zaczyna posługiwać się nazwą napisaną na szybko czcionką Times New Roman albo Comic Sans a po krótkim czasie zaczyna się z nią oswajać i traktować jako logo. W drugim powstaje z reguły jakiś dziwny twór, którego wstydzą się wszyscy mający cokolwiek wspólnego z rozpatrywaną hipotetycznie firmą.

Projektowanie logo to zadanie dla specjalistów, którzy czas wolny poświęcają na zgłębianie teorii na temat idealnego wzoru, a czas w pracy na zdobywanie doświadczenia i tworzeniu coraz lepszych projektów. Przymierzając się do zlecenia projektu logo, dobrze jest zapoznać się z wizerunkiem kreowanym przez konkurencję i stworzyć wstępny zarys tego, co chcemy otrzymać. Ostatecznie jednak odradza się forsowania 'oryginalnych pomysłów’ na siłę, poleca natomiast obdarzyć zaufaniem grafików – w końcu od tego są…

Stworzyliśmy ponad 160 projektów logo. Wszystkie projekty lubimy. Wkleiliśmy na stronę te, które lubimy najbardziej.

Żaden z projektów które widzisz (z nielicznymi wyjątkami) nie jest w oryginale czarno-biały. Nie bój się, nie boimy się kolorów.

identyfikacja wizualna

Idea wiodąca – spójność

Poprawne kreowanie wizerunku marki pociąga za sobą konieczność ujednolicenia wszystkich materiałów graficznych i reklamowych jakimi posługuje się dana firma. Rodzi się zatem potrzeba opracowania wspólnej szaty graficznej dla ogółu kojarzonych z firmą dokumentów / akcydensów, do których zaliczyć można wizytówki, papier listowy (firmowy), koperty, teczki, notesy czy gadżety.

Pod pojęciem identyfikacji wizualnej (CI – corporate identity) kryje się zbiór symboli i zasad posługiwania się nimi. Do wspomnianego zbioru zalicza się logo, kolorystykę, fonty (czcionki) i inne elementy wizualne w zależności od zastosowanej koncepcji graficznej. Całość wspomnianych instrukcji tradycyjnie ujmuje się w postaci tzw. księgi znaku prezentującej wygląd i układ poszczególnych elementów graficznych na konkretnych nośnikach. Posiadając księgę znaku, dysponujemy uniwersalnym narzędziem w kontaktach z drukarniami czy podwykonawcami, które zapewnia nam ujednoliconą linię graficzną dla większości materiałów firmowych i promocyjnych.

poligrafia

Papier (niestety) przyjmie wszystko

Wszystkie działania promujące firmę wiążą się z chęcią dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców. Najbardziej popularnym i stosunkowo tanim medium przekazu są materiały drukowane – wizytówki, ulotki, plakaty, foldery, broszury czy katalogi określane mianem 'wyrobów poligraficznych’.

Zanim jednak zabierzemy się do masowego drukowania informacji, warto zadać sobie pytanie: 'co drukujemy?’ – a właściwie: 'jak wygląda to co drukujemy?’. Projekt ulotki czy plakatu, który staramy się rozpowszechnić, może bowiem spełnić funkcję odwrotną do zamierzonej i zamiast przyciągnąć, odstraszyć potencjalnych klientów. Wygląd materiałów drukowanych pozwala w mgnieniu oka określić jaki stopień profesjonalizmu prezentuje dana firma. Nie można mieć złudzeń, że projekt przygotowany w 10 minut w Wordzie przekona odbiorcę o wysokiej jakości oferowanych produktów czy usług, dlatego punktem wyjściowym do udanej akcji marketingowej jest projekt graficzny przygotowany na najwyższym możliwym poziomie.

lubimy robić dobre projekty

dużo dobrych projektów

reklama zewnętrzna

Większy nośnik – większe wyzwanie

Reklama zewnętrzna (outdoor), niezależnie od postaci jaką przyjmie (banery, tablice, siatki, billboardy, kasetony, szyldy, folie / wyklejki witryn) stanowi istotny punkt w promocji marki i pozyskiwaniu nowych klientów – nawet jeśli służy wyłącznie celom informacyjnym wskazując siedzibę firmy czy biura.

Projektowanie reklam wielkoformatowych wymaga więcej doświadczenia i wiedzy niż materiały poligraficzne – wiąże się to zazwyczaj z małą ilością czasu jakim dysponuje odbiorca na zapoznanie się z przekazem (będąc najczęściej w ruchu) czy z odległością od widza. Ideą przewodnią jest znalezienie idealnych proporcji pomiędzy ilością treści i czytelnością reklamy oraz to, żeby projekt skłaniał widza do skupienia na nim uwagi – dobrym pomysłem, trafionymi kolorami, przemyślanym układem.

Pisząc z doświadczenia – raz zamontowany baner czy tablica w przeważającej większości przypadków nie jest zmieniany przez długie lata – warto więc zadbać o to, żeby został zaprojektowany z głową i poczuciem estetyki.

reklama internetowa

Nikt nie lubi jej oglądać, ale wszyscy zgadzają się, że jest efektywna. W formie statycznych JPGów, plików PNG czy animowanych GIFów, reklama internetowa jest wszechobecna i niezmiernie popularna. Przy jej projektowaniu trzeba wykazać się umiejętnością maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, bardzo często spełniając restrykcyjne wymagania odnośnie wagi (kB) e-banera i zdolnością nadania reklamie takiej postaci, aby była w stanie przyciągnąć uwagę w sposób nienachalny a skuteczny.

Social media  nowe kanały komunikacji

Wiele firm decyduje się obecnie rezygnować z aktualności i promocji bezpośrednio na swoich stronach WWW, przerzucając komunikację na serwisy społecznościowe. Rodzi się wtedy potrzeba tworzenia grafik promujących dane wydarzenie (zdjęcia w tle / okładkowe / eventowe, zdjęcia profilowe, wpisy / posty, reklamy płatne) zaprojektowanych w taki sposób, aby były trudne do przeoczenia w gąszczu oferowanych przez wspomniane portale informacji. Grafiki te muszą jednocześnie nieść ze sobą idealną ilość informacji – taką, która zachęci internautę do zapoznania się z jej treścią – co wymaga od projektującego sporego doświadczenia.

Co i jak

AKU STUDIO Miłosz Kręt
ul. Józefa Czyża 17/2, 35-502 Rzeszów
(adres formalny, tu nie przyjeżdżać)

NIP 813 324 86 48
Konto: 59 2490 0005 0000 4000 2614 4553 (Alior)

Kontakt

Kto i gdzie

AKU STUDIO
ul. Partyzantów 1a/313, 35-242 Rzeszów
(adres faktyczny, tu przyjeżdżać)

Miłosz: 695 303 899 | milosz@akustudio.pl
Marcin: 726 548 381 | marcin@akustudio.pl